LUSOTEC gia hạn chứng nhận UTZ cho năm thứ hai

LUSOTEC gia hạn chứng nhận UTZ cho năm thứ hai

11/05/2017

Tháng 12/2016, 29 nông dân của HTX Chè LUSOTEC đã vượt qua kỳ kiểm toán bên ngoài để gia hạn chứng nhận UTZ. Tuân thủ bộ tiêu chuẩn quốc tế UTZ đồng nghĩa với việc đảm bảo tính bền vững trong sản xuất chè và tạo ra nhiều cơ hội mới cho thành viên nông dân của HTX.

Chứng nhận UTZ là một bộ tiêu chuẩn quốc tế giúp đảm bảo người nông dân sẽ canh tác hiệu quả hơn, bảo vệ được môi trường và đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho người lao động.

Tháng 12/2016, một nhóm nông dân của LUSOTEC đã trải qua kỳ kiểm toán của UTZ cho năm thứ hai của chứng nhận. Họ hy vọng rằng logo UTZ sẽ xuất hiện trên sản phẩm của họ trong năm tiếp theo. Những phản hồi tích cực của UTZ cho thấy các thực hành sản xuất bền vững và quản lý tài nguyên thiên nhiên đã được những người nông dân áp dụng rất tốt. Để gia hạn chứng nhận, họ đã phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí, trong đó bao gồm:

  • Kiểm soát chất lượng chè thường xuyên: đếm số lượng lá – thực hiện khi lá chè được vận chuyển đến nhà sơ chế;
  • Thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhiễm độc chè trong quá trình bảo quản và chế biến;
  • Chỉ sử dụng nước sạch trong khi chế biến;
  • Xử lý nước thải của cơ sở chế biến để không gây nhiễm độc hệ sinh thái tự nhiên;
  • Làm héo và sao chè ở nhiệt độ, khối lượng và thời gian tối ưu nhằm đảm bảo chất lượng và tính bền vững.

Áp dụng các thực hành nông nghiệp tốt’

Nhờ có chứng nhận, 29 thành viên của HTX có thể tiếp tục bán chè của họ với nhãn UTZ. Các Thực hành Nông nghiệp tốt mà những nông dân LUSOTEC đang áp dụng có tác động tích cực đến môi trường. Những thực hành này bao gồm các kỹ thuật bảo vệ môi trường, trong số đó có thiết lập vùng cấm săn bắn và cấm phun thuốc để bảo vệ nguồn nước – một biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn việc sử dụng thuốc diệt cỏ, và giảm đáng kể lượng thuốc hóa học khác. Những thực hành này mang lại nhiều tác động tích cực đến môi trường, chẳng hạn như tăng số lượng chim chóc quanh khu vực sản xuất và không còn sự hiện diện của rác thải độc hại gần nông trại. Mặc dù không làm chứng nhận UTZ nhưng 136 thành viên còn lại của LUSOTEC vẫn tiếp tục thực hành các biện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp, góp phần làm giảm tác động tiêu cực lên môi trường.

Những nông dân đã có chứng nhận UTZ cho biết họ có hai động lực để áp dụng cách tiếp cận sinh thái của UTZ: thứ nhất, ngày càng có nhiều cơ hội tiêu thụ chè xanh an toàn trên cả thị trường nội địa lẫn thị trường quốc tế, từ đó tạo ra mức giá hấp dẫn đối với người nông dân. Thứ hai, họ rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường.

Gia hạn chứng nhận là một bước đi quan trọng trong bối cảnh HTX đang tập trung mở rộng sản xuất chè xanh và tìm kiếm người mua mới.

Quản lý dự án: Ông Hoàng Thanh Hải – hai [at] veco.org.vn