Liên hệ

Rikolto tại Việt Nam

Nhà số 4, Khu Chung cư 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: +84-4-6258 3640/41 Fax: +84-4-6258 3642

vietnam [at] rikolto.org

Dam Trong Tuan
Dam Trong Tuan
Representative - FSC Programme Manager
+84-24 6258 3640/41 - ext. 31
Nguyen Thi Nhu Hoa
Nguyen Thi Nhu Hoa
Head of Operations
+84-24 6258 3640/41 - ext. 21
Nguyen The Manh
Nguyen The Manh
Rice Programme Manager, Rikolto in Vietnam - Rice Programme Director, Rikolto in Southeast Asia
+84-24 6258 3640/41 - ext. 32
Tuan Le
Tuan Le
Senior Rice Programme Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 33
Nguyen Thi Den
Nguyen Thi Den
GF4C Programme Officer
+84 98 98 464 24
Duong Thu Hang
Duong Thu Hang
GF4C Programme Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 18
Tran Thi Thap Hieu
Tran Thi Thap Hieu
FVN (Food System Innovations) Project Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 18
Ngo Thi Thu Phuong
Ngo Thi Thu Phuong
Finance Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 22
Do Thi Tiep
Do Thi Tiep
Administrative Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 0
Vuong Tuyet Nhung
Vuong Tuyet Nhung
Communications Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 35