Liên hệ

Văn phòng tại Việt Nam

Nhà số 4, Khu Chung cư 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: +84-4-6258 3640/41 Fax: +84-4-6258 3642

vietnam [at] rikolto.org

Cán bộ của VECO Việt Nam

Hoang My Lan
Hoang My Lan
Regional Director Rikolto in Vietnam
+84-24 6258 3640/41 - ext. 31
Nguyen Thi Nhu Hoa
Nguyen Thi Nhu Hoa
Finance, Administration and Human Resources Manager
+84-24 6258 3640/41 - ext. 21
Hoang Thanh Hai
Hoang Thanh Hai
Vegetable and Tea Programme Coordinator
+84-24 6258 3640/41 - ext. 32
Tuan Le
Tuan Le
Senior Programme Officer - Rice
+84-24 6258 3640/41 - ext. 33
Nguyen Thi Den
Nguyen Thi Den
Programme Officer - Vegetables
+84 98 98 464 24
Le Hong Hanh
Le Hong Hanh
Junior Planning Learning and Accountability Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 36
Ngo Thi Thu Phuong
Ngo Thi Thu Phuong
Finance Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 22
Tran Thi Thap Hieu
Tran Thi Thap Hieu
Project Officer - FVN (Food System Innovations) Project
+84-24 6258 3640/41 - ext. 18
Do Thi Tiep
Do Thi Tiep
Administrative Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 0
Vuong Tuyet Nhung
Vuong Tuyet Nhung
Communications Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 35