Liên hệ

Văn phòng tại Việt Nam

Nhà số 4, Khu Chung cư 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: +84-4-6258 3640/41 Fax: +84-4-6258 3642

vietnam [at] rikolto.org

Cán bộ của VECO Việt Nam

Thai Thi Minh
Thai Thi Minh
Regional Director Rikolto in Vietnam
+84-24 6258 3640/41 - ext. 31
Hoang Thanh Hai
Hoang Thanh Hai
Vegetable Programme Coordinator and Food Smart Cities Focal Point
+84-24 6258 3640/41 - ext. 32
Phan Thi Kim Nhung
Phan Thi Kim Nhung
Senior Programme Officer - Vegetables
+84-24 6258 3640/41 - ext. 36
Nguyen Thi Den
Nguyen Thi Den
Programme Officer - Vegetables
+84 98 98 464 24
Dang Dinh Thanh
Dang Dinh Thanh
Programme Officer - Rice
+84 98 2249 244
Tuan Le
Tuan Le
Senior Programme Officer - Rice
+84-24 6258 3640/41 - ext. 33
Le Hong Hanh
Junior Planning Learning and Accountability Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 36
Nguyen Thi Nhu Hoa
Nguyen Thi Nhu Hoa
Finance, Administration and Human Resources Manager
+84-24 6258 3640/41 - ext. 21
Ngo Thi Thu Phuong
Ngo Thi Thu Phuong
Finance Officer
+84-24 6258 3640/41 - ext. 22
Nguyen Khanh Linh
Nguyen Khanh Linh
Admin Assistant
+84-24-6258 3640/41
Charlotte Flechet
Charlotte Flechet
Food Smart Cities coordinator