Bộ công cụ về thành lập và vận hành PGS

Bộ công cụ về thành lập và vận hành PGS

03/10/2018

Trong khuôn khổ dự án “Đúc kết kinh nghiệm từ Hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng ở Việt Nam để mở rộng và thể chế hóa” được tài trợ bởi Liên minh nghiên cứu sinh thái nông nghiệp Đông Nam Á, Rikolto đã xây dựng một bộ công cụ dành cho giảng viên nhằm khuyến khích thêm nhiều học viên ủng hộ sự phát triển của PGS trong khu vực.

Bộ công cụ bao gồm nhiều tài liệu khác nhau, hướng dẫn thành lập và vận hành PGS cũng như tập huấn cho nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn GAP cơ bản. Bộ tài liệu bao gồm: tài liệu hướng dẫn kỹ thuật PGS cho giảng viên, tài liệu tập huấn GAP cơ bản và 3 áp-phích dành cho nông dân. Các áp-phích cung cấp các thông tin quan trọng về chức năng của PGS, hướng dẫn về GAP cơ bản trong sản xuất rau an toàn và những thực hành nông nghiệp tốt trong GAP cơ bản.

Tài liệu kỹ thuật PGS và GAP cơ bản

Các hướng dẫn kỹ thuật về PGS được chia thành hai phần: Phần đầu tiên trình bày tổng quan về PGS và phần thứ 2 tập trung vào cách thiết lập và vận hành PGS. Tài liệu này cung cấp thông tin về thành lập và quản lý PGS, truy xuất nguồn gốc, đóng gói, thanh tra, quy trình cấp giấy chứng nhận, ghi chép sổ sách, quản lý khiếu nại và vi phạm, khuyến nghị về đào tạo, xây dựng thương hiệu và sự bền vững về tài chính.

Tài liệu về GAP cơ bản bao gồm 5 nội dung chính: 1) quản lý đất và nước, 2) phòng trừ sâu bệnh, 3) quản lý thu hoạch và sau thu hoạch, 4) quản lý nước thải và 5) truy xuất và minh bạch nguồn gốc

Tìm hiểu thêm về PGS trong trang dự án về rau an toàn của chúng tôi

PGS và rau an toàn

Đối tượng mục tiêu của bộ công cụ này bao gồm các cơ quan chính phủ, đặc biệt là các cơ quan cấp xã, huyện và tỉnh, các công ty thực phẩm quan tâm đến cơ chế kiểm soát chất lượng sản xuất thực phẩm trong chuỗi cung ứng hiệu quả với chi phí thấp, các tổ chức xã hội dân sự, các hiệp hội người tiêu dùng và các đối tác trong lĩnh vực phát triển. Trong năm tới, chúng tôi sẽ nâng cấp các tài liệu hướng dẫn hiện có, dịch các tài liệu sang tiếng Anh và thêm vào bộ công cụ các hợp phần mới:

  • Hướng dẫn kỹ thuật cho việc áp dụng PGS cùng với tiêu chuẩn của diễn đàn lúa gạo bền vững (SRP)
  • Hướng dẫn về đào tạo có sự tham gia trong bối cảnh PGS

Các tài liệu trong bộ công cụ PGS

Tài liệu kỹ thuật về GAP cơ bản

Lời cảm ơn

Rikolto chân thành cảm ơn bà con nông dân, người tiêu dùng, đại diện các công ty, chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ đã tham gia vào nghiên cứu đúc kết kinh nghiệm về PGS. Lời cảm ơn đặc biệt dành cho các thành viên tham gia vào quá trình phát triển bộ tài liệu PGS: Bà Từ Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban điều phối PGS Việt Nam, PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc, trường Đại học Thương mại, TS. Trần Thị Thanh Bình, trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, bà Phạm Kim Oanh, Hiệp hội Hữu cơ Việt Nam, và TS. Phạm Thanh Hải, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ. Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn Liên minh nghiên cứu sinh thái nông nghiệp đã tài trợ thực hiện dự án này thông qua Quỹ hỗ trợ nhỏ.

Công cụ PGS dành cho giảng viên hiện vẫn đang trong quá trình được xây dựng. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để có một bộ công cụ ngày càng tốt hơn. Chúng tôi hoan nghênh các ý kiến đóng góp cho việc cải thiện bộ công cụ. Nếu ông/bà cần hỗ trợ thành lập PGS, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Hoang Thanh Hai
Hoang Thanh Hai
Vegetable and Tea Programme Coordinator
+84-24 6258 3640/41 - ext. 32