Rikolto đạt thành tích xuất sắc trong hỗ trợ nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 2016-2022

Rikolto đạt thành tích xuất sắc trong hỗ trợ nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 2016-2022

20/04/2021

Ngày 20/04/2021, Rikolto tại Việt Nam vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng vì đã đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016-2020 tại địa phương.

Rikolto tại Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Vĩnh Phúc triển khai Dự án “Xây dựng chuỗi giá trị rau bền vững cho hộ sản xuất nhỏ tại Vĩnh Phúc” kể từ năm 2018. Mục tiêu của Dự án là nhằm hỗ trợ địa phương thực hiện các chính sách thực phẩm an toàn bền vững và có sự tham gia của nông hộ quy mô nhỏ, liên quan đến sản xuất, tiêu dùng và tiếp cận thị trường về rau an toàn.

Sau hơn ba năm thực hiện, đến nay Hệ thống Cùng tham gia Đảm bảo Chất lượng sản phẩm (PGS – Participatory Guarantee System) đã được thiết lập tại 4 Hợp tác xã (HTX) với trên 100 hộ nông dân tham gia tại các huyện Tam Dương, Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên. Nông dân và cán bộ HTX được tập huấn cách ghi chép nhật ký đồng ruộng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sơ chế sau thu hoạch, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), giám sát tuân thủ các tiêu chí PGS, lập kế hoạch sản xuất, định hướng kinh doanh, quản lý tổ chức nhóm và tiếp cận thị trường. Ngoài ra, Dự án cũng hỗ trợ các HTX kết nối với các doanh nghiệp nhằm phát triển và mở rộng chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu thụ, tiêu biểu như HTX Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh hàng hóa nông sản An Hòa với việc mở rộng vùng nguyên liệu tại tỉnh Tuyên Quang.

Những hỗ trợ của Rikolto góp phần xây dựng một môi trường thuận lợi hơn cho các chuỗi giá trị rau an toàn bền vững, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, được chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận và tin tưởng.

Video giới thiệu Dự án của Rikolto tại tỉnh Vĩnh Phúc