Bản tin quý tiếp theo của VECO đã ra mắt!

Bản tin quý tiếp theo của VECO đã ra mắt!

08/12/2016

Chúng tôi rất vui mừng khi chia sẻ với các bạn bản tin quý mới nhất của VECO Việt Nam. Bản tin cập nhật các tin tức trong 3 tháng gần đây, bao gồm chuyến thăm của Đại sứ Bỉ đến một trong những vùng dự án của VECO ở Phú Thọ, nghiên cứu tình huống về ưu tiên và mối quan tâm của người mua rau tại Hà Nội, và một bộ phim ngắn về nhóm nông dân ở Hà Nam đang cung cấp thực phẩm cho Hà Nội. Nếu bạn muốn nhận email bản tin quý tiếp theo, hãy đăng ký theo đường link sau: http://veco.us12.list-manage1.com/subscribe?u=7675e65b1799dfb0fd7584df2&id=de5557f268 (tiếng Việt) http://veco.us12.list-manage.com/subscribe?u=7675e65b1799dfb0fd7584df2&id=725e068480 (tiếng Anh)