Nhà báo thu thập tư liệu và viết bài về những sáng kiến về thành phố thực phẩm thông minh tại Hà Nội và Đà Nẵng

Nhà báo thu thập tư liệu và viết bài về những sáng kiến về thành phố thực phẩm thông minh tại Hà Nội và Đà Nẵng

05/03/2019

1. Bối Cảnh

Rikolto tại Việt Nam (trước đây là VECO Việt Nam) là thành viên của Rikolto, một tổ chức phi chính phủ quốc tế có văn phòng tại Leuven, Bỉ. Rikolto đề ra sứ mệnh của mình là hỗ trợ nông hộ nhỏ để họ có thể chủ động trong việc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, cũng như góp phần cung cấp lương thực, thực phẩm bền vững cho thế giới với dân số đang ngày càng tăng. Năm 2017, Rikolto tại Việt Nam đã tham gia Nhóm thành phố thực phẩm thông minh quốc tế, một sáng kiến phát triển các hệ thống thực phẩm bền vững tại các thành phố tại Mỹ La-tinh, Bỉ, Châu Á và Châu Phi.

Trong năm 2019, Nhóm thành phố thực phẩm thông minh quốc tế của Rikolto tham gia vào một quá trình học hỏi và truyền thông toàn cầu. Mục đích của việc làm này là nhằm giúp các sáng kiến về thành phố thực phẩm thông minh của các thành phố trong chương trình được nhiều người biết đến, mang lại cảm giác tự hào cho các đối tác địa phương, chia sẻ những thực hành và những cách tiếp cận tốt nhất giữa các thành phố và cuối cùng là khởi xướng những hợp tác mới nhằm nhân rộng tác động của chương trình.

Trong khuôn khổ dự án, chúng tôi đang tìm kiếm một (nhóm) nhà báo làm nhiệm vụ ghi lại những câu chuyện liên quan đến thành phố thực phẩm thông minh tại thành phố Hà Nội và Đà Nẵng. Những câu chuyện này sẽ được chia sẻ rộng rãi tại hai địa phương, trên toàn Việt Nam và thế giới, là một phần của chương trình truyền thông về thành phố thực phẩm thông minh toàn cầu của Rikolto.

2. Mục Tiêu

Mục tiêu của gói tư vấn:

 1. Tạo ra các sản phẩm truyền thông về chủ đề thành phố thực phẩm thông minh tại hai thành phố Hà Nội và Đà Nẵng. Các sản phẩm này sẽ được chia sẻ tại địa phương và trên toàn cầu thông qua Chương trình truyền thông về thành phố thực phẩm thông minh của Rikolto.
 2. Tìm kiếm những cách kể chuyện hấp dẫn, kết nối những câu chuyện về chân dung nhân vật nhiều cảm xúc với những thay đổi mang tính hệ thống ở cấp thành phố hoặc quốc gia
 3. Tổng hợp những trích dẫn mang lại nhiều cảm hứng và thông tin hữu ích từ các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan tại địa phương
 4. Tạo ra những nội dung truyền cảm hứng và mang lại thông tin hữu ích để đưa vào ấn phẩm quốc tế mang tên: “Thành phố thực phẩm thông minh: Cách các thành phố châm ngòi cho cuộc cách mạng thực phẩm”

3. Báo Cáo và Trách Nhiệm

Trong quá trình thực hiện dự án, Nhà cung cấp dịch vụ cần thường xuyên thông báo cho Rikolto về tiến trình thực hiện dịch vụ, qua email hoặc qua gặp gỡ trực tiếp, tùy vào quyết định của nhóm thực hiện dự án của Rikolto.

Báo cáo tài chính, tất cả các hóa đơn gốc và bảng chấm công sẽ phải được nộp cho Rikolto khi kết thúc hợp đồng tư vấn.

Tất cả thông tin thu thập được và/hoặc được sử dụng để tạo sản phẩm đầu ra của gói tư vấn là tài sản của Rikolto và phải được bàn giao toàn bộ cho Rikolto khi hợp đồng tư vấn kết thúc. Các thông tin này bao gồm các đoạn phim, văn bản, đồ họa trực quan và hình ảnh được sản xuất trong khuôn khổ của gói tư vấn. Rikolto bảo lưu quyền sử dụng lại các sản phẩm đầu ra đó cho các hoạt động truyền thông trong khuôn khổ nhiệm vụ của mình.

4. Thời Gian Thực Hiện Gói Tư Vấn

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 07 tháng 3 năm 2019

Ngày bắt đầu dự kiến của gói tư vấn: Ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Hạn nộp các sản phẩm cho Rikolto: Ngày 29 tháng 3 năm 2019.

5. Thanh Toán

Người cung cấp dịch vụ sẽ được thanh toán theo quy định như sau:

 • 25% giá trị hợp đồng vào thời điểm ký kết hợp đồng
 • 75% giá trị hợp đồng sau khi Rikolto phê duyệt các sản phẩm đầu ra của gói tư vấn

6. Sản Phẩm

Nhà báo sẽ cung cấp cho Rikolto những sản phẩm sau:

 • Ít nhất 2 sản phẩm truyền thông (bài báo, đồ họa trình bày thông tin, video, phóng sự ảnh, v.v.) về chủ đề “Phát triển chiến lược thành phố thực phẩm thông minh cho Đà Nẵng”. Ít nhất một trong số các sản phẩm truyền thông phải là một tin dài 800 - 1.400 từ. Định dạng của sản phẩm truyền thông sẽ được Rikolto phê duyệt sau khi tham vấn nhà báo. Các sản phẩm truyền thông phải được đăng trên một kênh truyền thông đại chúng ở Đà Nẵng và/hoặc trên toàn quốc.
 • Ít nhất 2 sản phẩm truyền thông (bài báo, đồ họa trình bày thông tin, video, phóng sự ảnh, v.v.) về chủ đề “Hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng cho hệ thống thực phẩm an toàn và toàn diện tại Hà Nội”. Ít nhất một trong số các sản phẩm truyền thông phải là một tin dài 800 - 1.400 từ. Định dạng của sản phẩm truyền thông sẽ được Rikolto phê duyệt sau khi tham vấn nhà báo. Các sản phẩm truyền thông phải được đăng trên một kênh truyền thông đại chúng ở Hà Nội và/hoặc trên toàn quốc.
 • Kế hoạch đăng 4 sản phẩm truyền thông nhằm tiếp cận với càng nhiều độc giả (tại Hà Nội, Đà Nẵng và độc giả trên toàn quốc) càng tốt
 • Danh sách các trích dẫn mang lại nhiều thông tin hữu ích và truyền cảm hứng từ các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan tại địa phương cùng với các ảnh chân dung. Các trích dẫn có thể liên quan đến các chủ đề sau:

o Thách thức trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm an toàn

o Mối lo ngại về thực phẩm an toàn và bền vững

o Tầm nhìn cho tương lai của hệ thống thực phẩm tại các thành phố

o Tác động của những sáng kiến hiện có ở Hà Nội và Đà Nẵng

Các sản phẩm truyền thông có thể được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Các sản phẩm truyền thông và trích dẫn phải được kiểm tra, không có lỗi chính tả, được chỉnh sửa và hiệu đính chính xác, và phải được tham vấn ý kiến của Rikolto.

7. Tiêu Chí Lựa Chọn

 • Có bằng cử nhân về báo chí, truyền thông hoặc một lĩnh vực liên quan
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm với tư cách là một nhà báo hoặc một copywriter
 • Có kiến thức tốt về bối cảnh nông nghiệp và thực phẩm tại Việt Nam
 • Có kỹ năng phỏng vấn và giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng niềm tin với người được phỏng vấn
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và viết tốt
 • Có khả năng kết nối những câu chuyện nhiều cảm xúc về chân dung con người với những thay đổi mang tính hệ thống trong các bài báo
 • Nói và viết tiếng Việt thành thạo
 • Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế
 • Có khả năng học hỏi nhanh
 • Linh hoạt và có khả năng thích ứng tốt

8. Hồ Sơ

Các ứng viên cần nộp những tài liệu dưới đây (bằng tiếng Việt):

A. Một bản CV được cập nhật mới nhất, bao gồm kinh nghiệm liên quan đến gói tư vấn này. Gửi hồ sơ năng lực tổ chức trong trường hợp người nộp đơn là một tổ chức.

B. Một đề xuất bao gồm các vấn đề về tài chính và kỹ thuật của gói tư vấn (số ngày làm việc, chi phí đi lại, VAT, v.v.) và cách tiếp cận sáng tạo sẽ được sử dụng cho gói tư vấn

C. Mẫu bài báo/sản phẩm tin tức trước đây của nhà báo, có liên quan đến gói tư vấn này.

Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 3 năm 2019. Rikolto tại Việt Nam sẽ liên hệ với các ứng viên được vào vòng phỏng vấn. Các hồ sơ gửi về email cho ông Hoàng Thành Hải, Điều phối viên chương trình rau và Đầu mối thành phố thực phẩm thông minh. Địa chỉ email: hai.hoang [at] rikolto.org.